Velle mekaniske

Velle Utviklings mekaniske verksted på 5000 m2 har en avansert maskinpark med lett tilgang til sjø- og landtransport.