Skip to content

Åpningstider og planleggingdager 2023/2024

Åpningstid: 7.00 – 17.00

Plandager:
2023: 29.09, 22.12
2024: 15.03, 10.05, 07.06