Skip to content

Tiltak

Tiltak hos Velle

 

Sammen med Vestfold's næringsliv og Nav arbeider Velle Utvikling for å integrere arbeidssøkere som kan og vil jobbe. 

Det kan være ulike grunner til at man ikke er i jobb.
Kanskje er din situasjon endret slik at yrker du er kvalifisert for ikke lenger er aktuelle? Kanskje har du stått lenge uten arbeid, men ønsker å finne muligheter?
Eller kanskje ønsker du en endelig avklaring av din funksjonsevne opp mot dagens arbeidsmarked?

Uavhengig av årsak står jobbkonsulenter i Velle klare til å hjelpe deg. Arbeid eller utdanning er alltid vårt utgangspunkt. Allikevel vet vi at det er flere veier til mål. Derfor er våre tilbud tilpasset ulike behov.