Skip to content

Arbeidsforberedende

Informasjon til deg som skal delta på AFT.

Når du deltar på tiltaket arbeidsforberedende trening på Velle, vil du få opplæring eller tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging, med mål om å skaffe arbeid.

Det legges vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv etter en innledende fase av arbeidsforberedende karakter i et tilrettelagt arbeidsmiljø.

Tiltaket tilbyr kartlegging av kompetanse og karriereveiledning. Velles jobbkonsulenter benytter ulike metoder og verktøy for å hjelpe og styrke din gjennomføringsevne, og motivasjon til å nærme deg arbeidslivet.


Vi tilbyr:

  • Avklaring av ressurser og yrkesmål
  • Arbeidsutprøving i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø
  • Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse
  • Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv

I tillegg kan det gis tilrettelagt opplæring som kan legge til rette for et yrkesfaglig løp.


Målet med tiltaket er alltid å styrke dine muligheter til å skaffe arbeid.

Mange som har gjennomført AFT på Velle har fått jobb eller begynt å utdanne seg videre.

Velkommen til oss!

Adresse: Stensarmen 5, 3112 Tønsberg (kart og veibeskrivelse).

Sentralbord: 33 35 90 00.

Kontakt oss!