Skip to content

Vi gir nye muligheter

Velle Gruppen er en arbeids- og inkluderingsbedrift som gjennom sine datterselskap Velle Utvikling AS og Velle sine fire barnehager tilbyr produkter og tjenester til næringslivet lokalt og regionalt i samarbeid med NAV og lokale opplæringsinstitusjoner.

Vår ambisjon er å være en ledende aktør på å integrere arbeidssøkere som kan og vil jobbe. Vårt hovedkontor ligger ved sjøkanten på Stensarmen i Tønsberg.

Vellefilmen- vi tror på mennesker!

Vi tilbyr kvalifisering, arbeidstrening og jobbformidling ut fra en helhetlig tilnærming. Dette innebærer at vi er styrt av hvilke mål som skal nås og hvilke utfordringer som skal løses. Våre forretningsområder har stor samfunnsøkonomisk betydning, og vi mener vi bidrar til et mer inkluderende arbeidsliv når flere går over i aktivt lønnet arbeid.

Våre 100 ansatte med en unik kombinasjon av ulike praktiske og teoretiske fagområder i samme selskap, gjør oss til en verdifull partner for virksomheter som effektivt vil tiltrekke gode ansatte, kunder og støttespillere. Alle oppdragsgivere og arbeidssøkere får en fast kontaktperson hos oss og et team som dekker behovet.

Vi lykkes i vårt arbeid gjennom å:

  • Kartlegge, kvalifisere og veilede den enkelte arbeidssøker
  • Drive yrkesopplæring med arbeidsplassen som læringsarena
  • Formidle kompetanse og arbeidskraft i takt med arbeidsmarkedets behov

”Velle – vi gir nye muligheter”