Skip to content

Fagopplæring

Hvorfor ta en fagutdanning:

Det finnes veldig mange gode grunner til å ta et fagbrev. Når du er lærling eller lærekandidat får du både relevant arbeidserfaring og utdanning på en og samme tid. Mens du utdanner deg får du opparbeidet deg masse kunnskap rundt faget ditt, og er klar til å gå rett ut i jobb den dagen du får fagbrevet eller kompetansebeviset. Hva er vel bedre enn en nyutdannet, ferdig opplært arbeidstaker? Ved å ta fagutdanning vil du bli mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. Fagbrevet eller kompetansebeviset er nå en dokumentasjon som stadig flere arbeidsgivere krever, fordi det er et kvalitetsstempel på kompetansen din. Du kan få høyere lønn. En fagarbeiderkandidat og en kandidat med kompetansebevis skal tjene mer enn en ufaglært arbeidstaker.

 

Fagbrev og kompetansebevis

Mange starter et opplæringsløp som vil gi nye og spennende muligheter i fremtiden. Hos Velle gir vi deg opplæring og kunnskap som du til slutt kan bruke for å oppnå et fagbrev eller et kompetansebevis.

Vi ser på opplæringsløpene som en del av utviklingen for enkeltmennesket og som et bidrag til et godt samfunn og et meningsfullt arbeidsliv hvor mennesker med ulik bakgrunn og erfaring bidrar med sin kompetanse i næringslivet.   

Gjennom de årene man er på Velle læres det mye fag og litt teori. Hos oss bruker vi mest tid på praktisk arbeid og hvordan det jobbes med faget konkret. Velle har tilpassede løp hvor vi tilbyr ekstra bistand for å gjennomføre et fagbrev eller kompetansebevis. Vi tilbyr også tilrettelagt fagutdanning 
Det kan du leser mer om her->

Vi opplever at våre lærlinger innen fagløpene er både spente og litt nervøse, det er helt naturlig når man starter med noe nytt. Mange har forventninger til hva man skal igjennom, hvem man møter og hvordan dette skal gå. Har du tatt valget om å bli fagarbeider er det vårt felles ansvar å få deg til å bli en av Norges beste fagarbeidere! 

Vi er helt sikre på en ting; på vei inn i fremtiden skal Velle-familien være din heiagjeng.

Hos Velle kan man velge mellom 13 ulike fagretninger. Her kan du lese mer om hva fagarbeidere innen de ulike fagene jobber med. Du finner også linker på Utdanning.no og der kan du finne mer informasjon.

I dag tilbyr vi følgende fagløp:

 

Bli lærling hos Velle

Er du interessert i å formalisere kunnskapen og arbeidserfaringen din, eller utforske et helt nytt fagfelt?

Velle er en frittstående lærebedrift som er godkjent av Vestfold og Telemark fylkeskommune innen flere fagbrevsløp, hvor vi også har et samarbeid med NAV. Vi er i stadig utvikling, og vi vil tilby nye lærefag der det er etterspørsel etter fagutdannet arbeidskraft i Vestfold-regionen.

Når du får plass hos oss vil vi gjennomføre en kartlegging med deg for å undersøke hvilken vei til fagbrev eller kompetansebevis som er mest egnet for deg, slik at du kommer i mål på best mulig vis.

Utdanningskoordinator

Anne Berit Duberg

Utdanningskoordinator
anne.duberg@velle.no
408 86 228

Utdanningskoordinator

Lissbeth Sundby

Utdanningskoordinator
lissbeth.sundby@velle.no
482 48 426

Utdanningskoordinator

Fredrik Bredesen

Koordinator lærekandidater
fredrik.bredesen@velle.no
947 93 065