Skip to content

OKTAV

 

Informasjon til deg som er ungdom mellom 16-24 år med ungdomsrett, og som har behov for fagopplæring/ lærekontrakt i bedrift.

Gjennom tett samarbeid med opplæringskontoret OKTAV AS tilbyr Velle opplæring til ungdom som har ungdomsrett og som har behov for fagopplæring/ lærekontrakt i bedrift. Velle er en av 12 godkjente OKTAV- bedrifter i Vestfold.

For å få OKTAV plass må du søke på www.vigo.no og fylle ut skjema 4 som sendes til Vestfold Fylkeskommune.

Læretiden foregår hos Velle eller i bedrift med tett oppfølging og tilrettelegging.
All oppfølging av lærekandidater og lærlinger foregår i tråd med opplæringsloven.
Velle samarbeider med Opplæringskontorene, Fagopplæringen Vestfold Fylkeskommune, Oppfølgingstjenesten, PPT, Rådgivertjenesten i skolen og eventuelt andre det er nyttig å samarbeide med rundt den enkelte elev.

Velle er godkjent opplæringsbedrift i følgende fag:

 • Platearbeiderfaget
 • Sveisefaget
 • CNC/maskineringsfag
 • Transport og logistikk
 • Salg og service
 • Produksjonsteknikk
 • Byggdrift
 • IKT
 • Kontor/administrasjon
 • Institusjonskokk
 • Kokk
 • Barne- og ungdomsfaget

Oktav - opplæringskontor for tilrettelagt opplæring

KONTAKTPERSON

Bilde av Fredrik Bredesen

Fredrik Bredesen

Koordinator for lærekandidater
fredrik.bredesen@velle.no
+47 947 93 065

Bilde av Fredrik Bredesen