Skip to content

Velles ulike selskaper

Velle Gruppen AS

Administrasjonen og ledelsen i Velle Gruppen AS forvalter og drifter alle fellestjenester. Det er i dag mellom 10 og 15 personer ansatte i dette selskapet. Velle Gruppen har også eget opplæringskontor for egne lærebedrifter.

Velle Utvikling AS

Velle Utvikling AS er et arbeids og inkluderingsselskap som opererer innenfor området skjermet virksomhet. Selskapet er tiltaksarrangør for NAV og har tjenester som er direkte og uløselig knyttet til oppdraget om å få mennesker med nedsatt arbeidsevne og behov for ekstra bistand til å komme seg inn i eller tilbake til arbeid eller utdanning.

Selskapet har flere interne arenaer og selskapet har 12 ulike fagbrev og kompetansebevis tilrettelagt i sin portefølje. Vår viktigste leveranse er fagarbeidere til lokal og regional industri, og ser på oppdragsproduksjonen som et viktig verktøy for å sikre leveransen.

Mekanisk avdeling:

Vår mekaniske avdeling leverer oppdragsproduksjon innen plate/sveis, laser, maskinering og montering. I tillegg har vi kompetanseløp og fagbrevløp innen Platearbeiderfaget, Sveiser, CNC Produksjonsteknikk og Industrimontasje. Vil du vite mer om hvilke muligheter som finnes på mekanisk avdeling, montering eller sikre deg en ferdig utlært fagarbeider – les mer her og ta kontakt for forespørsler.

Byggdrifter/lager og logistikk:

På denne avdelingen leveres det industriell- og medisinsk gass, samt transporttjenester og byggdriftertjenester. Vi har selv flere bygg som trenger tilsyn og pleie, dette gir gode arenaer for opplæring. Her som ellers i Velle har vi fagbrev og kompetansebevis. De som er tilknyttet denne avdelingen tar formell kompetanse innen byggdrifterfaget og logistikk. Vil du vite mer om hvilke muligheter som finnes på denne avdelingen, kjøpe gass eller sikre deg en ferdig utlært fagarbeider – les mer her og ta kontakt for forespørsler. (linker til byggdrifter, logistikk og kontaktskjema)

Tiltaksavdelingen:

I denne avdelingen har de ansvar for tiltaket AFT, både AFT Ordinær og AFT Soning. Tiltaksavdelingen har i dag deltagere som tilknyttes bedriften gjennom veiledning og mestringssamtaler, arbeidsprøving på interne og eksterne arenaer, ulike kurs og utdanninger samt oppfølging av egne aktiviteter som trening, behandling eksternt og jobbsøking. Målgruppen til AFT er arbeidsledige som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet og som har nedsatt arbeidsevne. Ønsker du å vite mer om AFT kan du lese det her.

Introduksjonsprogrammet:

Programmet er til for flyktninger og innvandrere som bosettes i Færder kommune. Intro programmet til Velle har gjennom de siste 6 årene hatt svært gode resultater og vi har bidratt til at svært mange minoritetsspråklige har fått fast arbeid eller kunne starte i videre utdanning. Avdelingen har mellom 100 og 150 deltakere som til enhver tid får undervisning eller veiledning hos oss. Ønsker du å vite mer om Introduksjonsprogrammet og flyktninger/integrering så kan du lese det her.

Utdanningsavdelingen:

Utdanningsavdelingen har ansvar for å tilrettelegge, veileder og koordinere alle lærlinger og lærekandidater. Avdelingen utvikler interne læreplaner som deltakere på arena benytter i sine fagløp. Velles utdanningskoordinatorer har et bredt nedslagsfelt og kontakt med mange instanser som for eksempel NAV, Opplæringskontoret OKTAV, fagopplæringsavdelingene og AOT linjer i ulike fylkene.

Lærlinger med behov for ekstra oppfølging, tilrettelegging  og bistand kommer som regel tidlig i kontakt med denne avdelingen og ofte i samarbeid med en ekstern instans. Vi du komme i kontakt med en av våre utdanningskoordinatorer kan du trykke her (link til info om Anne Berit & co) og ønsker du å vite mer om Opplæringskontoret OKTAV kan du finne mere her.

IKT, Kontor og administrasjon:

Avdelingen utdanner lærlinger og lærekandidater i fagbrevene IKT driftsteknikker, Salg og service og Kontor og administrasjon. Ofte sier man at administrasjon og IKT er hjerte i bedriften og deltakere på disse arenaen kommer i kontakt med alle ansatte i alle selskaper underveis i sine løp. Vil du vite mer om hvilke muligheter som finnes på denne avdelingen, eller kanskje sikre deg en ferdig utlært fagarbeider – les mer her og ta kontakt for forespørsler.

Kantine og kjøkken:

På Velle har vi en stor kantine og en liten intern kafe. Her lages de lekreste retter og alle deltakere kommer før eller siden i kontakt med kjøkkenfolket. På disse arenaene utdanning vi kokker og ernæringskokker samtidig som Velles kantine driftes og mat til barnehagene produseres. Vil du vite mer om hvilke muligheter som finnes på denne avdelingen eller sikre deg en ferdig utlært fagarbeider – les mer her og ta kontakt for forespørsler.

Velle sine barnehager:

Velle Olaløkka barnehage

Velle Sigridløkka barnehage

Velle Træleborg barnehage

Velle Kjeldås barnehage