Skip to content

Styret og årsberetninger

Årsberetninger:

Ønsker du eldre dokumenter ta kontakt via post@velle.no

 

Styret i Velle er gjennomgående for alle selskaper og består av:

 • Styreleder: Runar Andre Larsen
 • Nestleder: Rita Aasen
 • Styremedlem: Trine Tenvik
 • Styremedlem: Ellen Lian
 • Styremedlem: Dag Oppen Berntsen
 • Styremedlem: Eddy Vesterhaug Andreassen
 • Styremedlem: Live Halstensgård Pedersen
 • Varamedlem 1: Håvard Løkke
 • Varamedlem 2: Marion Berg
 • Varamedlem: Torben Spor (personlig vara for Eddy V. Andreassen og Live H. Pedersen)
 • Daglig leder: Siv Hjertø

 

 • Valgkomite: Anne Rygh Pedersen, Tom Mello og Espen Trippestad