Skip to content

Kvalitet i Velle

Kvalitetspolitikk og sertifiseringer

Velle skal levere varer og tjenester av en slik kvalitet, at kundenes krav og forventinger er ivaretatt, og slik at kundene ønsker oss som leverandør til nye oppdrag.

Bedriften skal ha et kontinuerlig fokus på kvalitet i alle ledd, også med hensyn på medvirkning fra ansatte, kunder og deltakere, slik at det utvikles et bevisst og aktivt miljø for å oppnå våre kvalitetsmål og arbeid med kontinuerlig forbedring i alle prosesser.

For å sikre at kvalitetsmålene oppnås arbeider bedriften i tråd med kvalitetssystemet NS-EN ISO 9001 innen mekanisk produksjon og veiledning.

Kvalitetspolitikken er forankret i organisasjonen gjennom daglig leder og avdelingsledere.

ISO 9001

Les mer om ISO 9001 her

ISO 9001 er verdens mest anerkjente og viktigste standard for kvalitetsstyring. Standarden er basert på åtte prinsipper for kvalitetsstyring: Kundefokus, Lederskap, Medarbeidernes engasjement, Prosesstankegang, Systemorientert styring, Kontinuerlig forbedring, Faktabaserte beslutninger og Samarbeid med leverandørene.