Skip to content

Opplæring og tiltak

Hos Velle kan man oppnå formell kompetanse gjennom våre fagbrevløp. Opplæring kan være aktuelt for deg som søker arbeid, men ikke helt har fått jobb på grunn av manglende formelle kvalifikasjoner eller at du mangler grunnleggende ferdigheter.

Gjennom et møte med Velle kan det vurderes til at du kan få hjelp til å komme i jobb, og at opplæring er et riktig valg for deg.

Opplæringen eller utdanningen på Velle er tilpasset slik at deltakeren (lærlingen) kan gjennomføre opplæringen slik at det passer til hens behov. Vi mener bestemt at dette gi hver enkelt bedre mulighet på arbeidsmarkedet.