Skip to content

Opplæring og tiltak

Hos Velle kan man oppnå formell kompetanse gjennom våre fag- og fagbrevløp.

Formell kompetanse gjennom fagløp

Opplæringen kan være aktuelt for deg som søker arbeid, men ikke helt har fått jobb på grunn av manglende formelle kvalifikasjoner eller at du mangler grunnleggende ferdigheter.

Gjennom et møte med Velle kan det vurderes til at du kan få hjelp til å komme i jobb, og at opplæring er et riktig valg for deg for å styrke din kompetanse.

Opplæringen eller utdanningen på Velle tilpasses og gjennomføres  deltakeren/lærlingens behov. Vi mener bestemt at dette bidrar til å gi  hver enkelt deltager/lærling bedre muligheter på arbeidsmarkedet.