Skip to content

Ekspertbistand i arbeidslivet

Velle tilbyr Ekspertbistand i arbeidslivet

Ved hyppig eller langvarig sykefravær kan tilskudd til Ekspertbistand være aktuelt dersom bedriftsintern sykefraværsoppfølging ikke fører til noen løsning. Eksperten er en nøytral part, med relevant kompetanse som bistår og kartlegger bakgrunn for sykefraværet og ser på muligheter og løsninger for at arbeidsforholdet skal fungere best mulig framover. Ekspertbistand kan gis i sykemeldingsperioden, men også mellom sykemeldingsperiodene.

Velle er en nøytral samarbeidspartner som har fokus på god dialog med både ansatt og arbeidsgiver. Våre veiledere har lang erfaring med relasjonsarbeid og kommunikasjon på arbeidsplassen. Innholdet i programmet vil bli tilpasset og sentrale temaer kan være:

  • Samtaler og veiledning med sykemeldt og leder
  • Motivasjon og mestring
  • Dialog med NAV og helseoppfølgere
  • Arbeidsutprøving og videre planer for å sikre jobbaktivitet

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan selv bestemme hvem som skal tilby ekspertbistand. Det må være avklart med NAV før man igangsetter en prosess. Arbeidsgiveren søker og får refusjon fra nav etter oppgitt ramme.


For mer informasjon, ta kontakt med veileder Jorunn Hallenstvedt-Nilsen, jorunn.hallenstvedt@velle.no tlf 92405806

Les mer om Ekspertbistand hos NAV:

https://www.nav.no/ekspertbistand