Skip to content

Historien om Velle

Historien

Velle ble etablert i 1968 i Tønsberg, og het den gang Velle Industri AS.

Hovedoppgaven har vært, og er, å utvikle mennesker til å mestre arbeid og livet. Vi skal møte de kunnskapsutfordringer samfunnet har ved å utvikle de iboende egenskapene og evnene enkeltmennesket har med et helhetlig kompetansemiljø som utvikler mennesker og legger til rette for selvutvikling hos den enkelte. Vi er et selskap som inspirerer og motiverer til likeverd.

Samfunnsoppdraget og grunnprinsippene har vært uendret siden starten.

Initiativtakerne var Fylkets arbeidskontor og Tønsberg (Sem) kommune. De så behovet for en yrkesvalghemmedes bedrift i området, og Tønsberg kommune stilte en tomt ved Vellebekken til disposisjon. Navnet ble foreslått til å bli Velle Industri. Grunnundersøkelser på tomten viste seg ikke å holde mål og man valgte ved nærmere bearbeidelse å kjøpe opp Bruserud Trevarefabrikk på Stensarmen sommeren 1967. Det ble gjort enkelte forbedringer og Velle Industri AS så dagens lys i 1968.

I begynnelsen leverte Velle tjenester innen sliping, polering, boring, lysrørmontering, samt lodding og sveising. Allerede i starten ble bedriften kjent som en utmerket opplæringsbedrift, og svært mange av kundene ansatte jobbsøkere etter endt opplæring på Velle.

Selskapet har siden utviklet seg fra enkel mekanisk produksjon til å bli et konsern med stor bredde i produkter og tjenester, og som i dag er spesialist på fagbrev- og kompetansebevisutdanning og annen praktisk opplæring.

Selskapet Velle Utvikling AS ble endret i 2018 og har siden den fått ny struktur. I dag består konsernet Velle av morselskapet Velle Gruppen AS og med døtrene Velle Utvikling AS, Velle sine barnehager; Olaløkka, Sigridløkka, Træleborg og Kjeldås, Velle Utdanning AS og Velle Eiendom AS.