Skip to content

Introduksjonsprogrammet

Informasjon til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

De viktigste kunnskapene du trenger for å leve et godt liv i Norge, er å lære norsk og kjenne til hvordan samfunnet fungerer. Velle Utvikling er tiltaksarrangør av Introduksjonsprogrammet for Færder Kommune. Tilbudet gis til deg som bor i Færder Kommune, og som har rett og plikt til norsk og samfunnsfag. Programmet er på full tid, og består av norskopplæring, samfunnskunnskap og overgang til videre utdanning eller arbeid. Målet med introduksjonsprogrammet er å sikre grunnleggende kvalifisering, relevante tiltak og veiledning for å komme i utdanning eller jobb. I samarbeid med Tønsberg Læringssenter tilbyr Velle Utvikling norskkurs med høyt kvalifiserte lærere. Mange arbeidsplasser krever norskkunnskaper av sine ansatte.

For å beholde dine rettigheter er du pålagt å gjennomføre timene i norsk og samfunnskunnskap eller ta en test, som viser at du har tilfredsstillende norskkunnskaper. Ønsker du å bruke din kompetanse fra hjemlandet eller vil du satse på en ny utdanning?

Hva du enn velger så trenger du å få utarbeidet en egen plan. 
Du vil få tildelt en rådgiver til å hjelpe deg med å lage din egen plan som beskriver ditt behov for opplæring og hvilke tiltak/aktiviteter du trenger for å kunne nå dine mål. Mange som har gjennomført Introduksjonsprogram på Velle har fått jobb eller begynt å utdanne seg videre.

Velkommen til oss!

Adresse: Stensarmen 5, 3112 Tønsberg (kart og veibeskrivelse).

Sentralbord: 33 35 90 00

 

Lenker:

Kontaktperson for Introduksjonsprogram

Bilde av Cecilie Lyssand

Cecilie Lyssand

Koordinator
cecilie.lyssand@velle.no
+47 452 36 852

Bilde av Cecilie Lyssand