Skip to content

Avdeling - Kråkebolla

Kråkebolla

Kråkebolla er en avdeling for barn mellom 2-5 år

Aldersgruppe 2 - 5 år

Pedagogisk leder: Stine Bredesen

Kontaktinformasjon:
Stine.bredesen@velle.no
Tlf: 458 69 513

Vi har totalt 20 plasser på avdelingen, men antall barn vil variere utefra hvor mange 2-åringer som har plass hos oss.

Hos oss får leken stor plass, fordi den har en viktig og sentral funksjon for utvikling av barnas sosial kompetanse og er viktig for å bygge vennskap og gode relasjoner til hverandre!

Det legges opp til lek og aktiviteti ulike størrelser på lekegrupper hvor barna har stor medvirkning. Vi har også en fast turdag i uka.

Skolestartergruppa følger et eget opplegg med skoleforberedende aktiviteter gjennom det siste året.

 

Tilbake til barnehagen