Skip to content

Om oss Træleborg Barnehage

”Mangfold gir muligheter” Barn som går i Træleborg barnehage er privilegerte som får vokse opp i et kulturelt mangfold hvor toleranse, inkluderende atferd og holdninger er en helt naturlig del av hverdagen. Barnehagen ligger i sentrum av Tønsberg, og har Træleborg skole som nærmeste nabo. Barnehagens åpningstid er 07.15 – 16.45

Søknad om barnehageplass

Mangfold gir muligheter” Barn som går i Træleborg barnehage er privilegerte som får vokse opp i et kulturelt mangfold hvor toleranse, inkluderende atferd og holdninger er en helt naturlig del av hverdagen.

Træleborg barnehage ligger i Tønsberg, og ble åpnet i 1992 med 4 avdelinger. Med vår sentrumsnære beliggenhet bruker vi nærmiljøet vårt aktivt med bibliotek, kunstmuseum, teater og parker som en naturlig del av uterommet. Træleborg skole er vår nærmeste nabo, og vi har et godt samarbeid i forhold til overgangen fra barnehage til skole.

Trygghet er grunnlaget for trivsel og læring, og vi bruker ekstra god tid i tilvenningsprosessen ved oppstart i barnehagen. Hjemmebesøk til alle nye barn er en begynnende start på relasjonen som skal gi trygghet for barn og foresatte i tiden fremover i barnehagen.

Vi ser mulighetene i mangfoldet av barn, familier og personalet. Vårt fundament er at alle skal bli oppmuntret og få mulighet til å utvikle sin identitet, kreativitet, nysgjerrighet og sitt vitebegjær i vårt inkluderende fellesskap, som er preget av toleranse og likeverd.

Vi er én barnehage, som sammen jobber for at alle skal oppleve trivsel, tilhørighet og utvikling. Våre satsingsområder er språk og inkludering, og vi har søkelys på barnelitteratur og bildebøker, hverdagssamtalen og inkluderende lekemiljøer.

Vi har garderobebibliotek med god barnelitteratur på hver avdeling hvor det er anledning til å låne med seg bøker hjem.

Avdelingene samarbeider rundt felles temaer gjennom barnehageåret. På den måten får barna tilgang til den faglige kompetansen som til enhver tid finnes i barnehagen.

Avdelingene er inndelt i aldersblandede grupper, med barn fra 1 til 6 år på hver avdeling. Dette er blant annet fordi små og store barn i samme gruppe gir de minste noen å “strekke seg etter» og de største noen å vise omsorg for. Vi mener det er viktig for barns utvikling å få vokse opp sammen med barn i ulik alder. Personalet er bevisst på å gi barna utviklingsmuligheter tilpasset deres alder og modning, og deler avdelingen inn i mindre grupper i løpet av dagen slik at alle blir sett og lyttet til, og får medvirke i hverdagen.

Vi har en reflektert personalgruppe bestående av pedagoger, fagarbeidere og assistenter som har mye erfaring og høy kompetanse. Mer enn 50 % av de ansatte i Træleborg barnehage er pedagoger, noe som bidrar til høy kvalitet på arbeidet vi gjør.

Barnehagen serverer mat, melk, frukt og grønnsaker hver dag, og en dag i uken serverer vi varm lunsj laget av Velle matfag. Vi markerer bursdager og tradisjoner gjennom året.

Tilbake