Skip to content

Åpen dag 17. april

Siden 1968 har Velle gjennom veiledning og opplæring bidratt til folk som står på utsiden av arbeid og utdanning har fått sjansen til å komme inn eller tilbake. Vi tror at med god veiledning, avklaring og motivasjon kan alle lykkes i å nå sine mål. Vi vet at gjennom formell kompetanse er sjansen større for å stå i fast varig jobb, og nettopp derfor er fagopplæring et av våre viktigste verktøy.

Onsdag 17. april fra kl. 9:00-11:00 åpner vi opp våre lokaler i Kaigaten 3, i Tønsberg 

Du vil bli bedre kjent med bedriften Velle, og få et innblikk i våre ulike opplæringstilbud. Vi vil rette informasjonen spesielt mot dere som følger opp eller kjenner til ungdom eller unge voksne som har behov for en mer praktisk opplæring. Vi vil snakke om erfaringer vi har og våre nåværende tilbud innen 13 ulike fagløp, og hvordan OKTAV-løpene foregår hos oss. Vi ser at våre ulike løp gir ungdom tilhørighet og mestring som vi mener forhindrer utenforskap.

Vi håper at du har anledning til å komme, for her kan vi sammen få til et samarbeid som forhåpentligvis motiverer en (eller flere) ungdom eller ung voksen til å finne sin yrkesretning. 

Vi tror at spesielt kontaktlærere, sosialrådgiver, rådgivere og helsesykepleiere i ungdomsskolen vil ha et stort utbytte av å komme på denne åpne dagen. 

Påmelding på «Velkommen til ÅPEN DAG hos Velle» på Facebook eller sende en mail til: Fredrik.Bredesen@velle.no

 

Flyer åpen dag 17. april 2024