Skip to content

Helserådgiver for unge lærlinger i bedrift

I dag har flere av ungdommene som gjennomfører et opplæringsløp i videregående skole eller i lærebedrift behov for helsetjenester eller oppfølging underveis i sitt opplæringsløp. Vestfold og Telemark fylkeskommune har en helserådgiver for unge lærlinger i bedrift. Som første fylke i landet opprettet Vestfold i sin tid stillingen som Helserådgiver for unge lærlinger i bedrift. Tilbudet ble opprettholdt i Vestfold og Telemark fylkeskommune og er et lavterskeltilbud for ungdom med behov for en samtalepartner. Samtlige lærlinger i fylket har tilgang til tjenesten, også lærlinger hos Velle. Dette er en ordning som flere lærlinger har benyttet seg av, og vi ønsker å knytte oss opp mot aktuelle samarbeidspartnere, slik at den enkeltes kommer i mål med sitt opplæringsløp.

En helserådgiver kan blant annet ha en prat med lærlinger som engster seg før eksamen eller fagprøven.  Velle samarbeider tett med fylkeskommunen, og vi håper at dette er en ordning som blir videreført til nye Vestfold fylke.