Skip to content

Opplæring i bedrift

Det er vanskelig å vite hva slags utdannelse, og fremtidig jobb som passer en, når en skal ta en avgjørelse når en kun er 16 år. Derfor er det flere som tar omvalg på videregående skole, eller må se på andre måter å lære på. Det er for eksempel flere som lærer bedre via praktisk arbeid enn ved å sitte i et klasserom. Oppfølgingstjenesten jobber frafallsforebyggende med elever og lærlinger som står i fare for å avbryte utdanning.

Tallet på ungdommer i Oppfølgingstjenesten øker for andre år på rad, men er fremdeles lavere enn før pandemien. I Vestfold og Telemark var det 1403 ungdommer som til enhver tid fikk oppfølging av dem i 2023.

Utdanningsdirektoratet har nylig offentliggjort statistikk om Oppfølgingstjenesten og videregående opplæring og har gjort følgende funn. 

  • Det er flere ungdommer i oppfølgingstjenesten for andre år på rad, men fremdeles færre enn i 2019, før pandemien
  • Økningen er størst blant de yngste ungdommene
  • 2 av 5 ungdommer kommer i aktivitet i løpet av skoleåret, de fleste av disse er i tiltak.
  • Halvparten av ungdommene er i oppfølgingstjenesten to år på rad. Dette er på samme nivå som tidligere år

 Over en tredel av ungdommene, 35 prosent, var kontaktet av Oppfølgingstjenesten fordi de ikke hadde søkt skole- eller læreplass. Delen som ikke hadde søkt skole - eller læreplass er høyere blant gutter enn jenter. 30 prosent, eller 4 400 ungdommer, var kontaktet fordi de sluttet i skole eller lære i løpet av skoleåret. De resterende ungdommene har enten takket nei til plassen de fikk (14 prosent), eller har andre grunner til å ikke vert i opplæring eller arbeid (21 prosent)."

For Velle er dette svært interessante tall, og viser at det er mange ungdommer i vårt fylke som enten faller ut av tradisjonell skoleundervisning, at det er flere som ønsker å bytte lærefag eller lærested. Nå har vi pt. 13 unike lærefag som favner et relativt bredt interessefelt. Velle samarbeider med Oppfølgingstjenesten og NAV Tønsberg Ung for å se på muligheter for den enkelte til å iverksette praktiske opplæringsløp. 

I tillegg til dette jobber Velle målrettet mot Vestfold og Telemark fylkeskommune, ungdom- og videregående skoler i regionen, samt dialog med andre opplæringskontor for å finne ungdommer som kan passe til et opplæringsløp hos oss. Vi ser at vi kan være en viktig bidragsyter for regionen ved å hjelpe ungdom til å lære seg et fag ved å bruke praktisk arbeid, og knytte nødvendig teori opp mot dette.

Vi ser frem til oppstarten av flere nye lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater hos oss i 2024