Skip to content

Om oss

Velle ble startet i 1968 og den gang het vi Velle Industri. Da, som nå, var målet å være et selskap som hjelper folk til å bli verdiskapende for seg selv og for samfunnet. Selskapet har naturlig nok endret seg på flere måter, men fokuset på fagutdanning og formell kompetanse gjennom praktisk opplæring har alltid og vil alltid være Velles viktigste fokus. I dag er Velle et konsern med flere ulike selskaper. Velle Utvikling AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift som er godkjent for 13 ulike fagbrev- og kompetansebevisløp, som også leverer tiltak innenfor det som er skjermet virksomhet. Vi har fire barnehageselskaper som hver dag bidrar til at barn i tre kommuner får et godt grunnlag for videre utvikling og læring.


Vi i Velle utvikler hvert år nye forretningsområder som i sum vil ha stor samfunnsøkonomisk betydning, som bidrar til et mer inkluderende arbeidsliv og som gir barn en god start på livet. Konsernet har utbyttesperre slik at all verdi som skapes re-investeres i selskapene etter absolutte regler og forskrifter.


Er du interessert i å lese mer om historien til Velle eller våre ulike selskaper finner du mer informasjon her.