Selskapets overskudd skal forbli i bedriften for å styrke overordnet mål og fremtidig drift.

Styret i Velle Gruppen AS:

Det sittende styret ble valgt av generalforsamlingen og har følgende sammensetning:

Styreleder: Runar Andre Larsen
Nestleder: Rita Aase

Styremedlem:            Trine Tenvik

Styremedlem:            Ellen Lian

Styremedlem:            Dag Oppen Berntsen

Styremedlem:            Eddy Vesterhaug Andreassen

Styremedlem:            Live Halstensgård Pedersen

Varamedlem 1:          Håvard Løkke

Varamedlem 2:          Marion Berg

Varamedlem:             Jacob Christensen (personlig vara for Live H. Pedersen)

Varamedlem:             Torben Spor (personlig vara for Eddy V. Andreassen)

Daglig leder: Siv Hjertø


Årsberetninger:

2022

2021

2020

2019

2018

2017
2016
2015

2014
2013