Selskapets overskudd skal forbli i bedriften for å styrke overordnet mål og fremtidig drift.

Styret i Velle Gruppen AS består av syv personer.

Det sittende styret ble valgt av generalforsamlingen og har følgende sammensetning:

Styreleder: Runar Andre Larsen
Nestleder: Heidi Aas Larsen

Styremedlemmer

Ellen Lian, Karsten Røssland, Dag Almar Hansen, Jacob Christensen (ansattrepresentant) og Live Halstensgård Pedersen (ansattrepresentant)

Daglig leder: Siv Hjertø


Årsberetninger:

2019

2018

2017
2016
2015

2014
2013