Skip to content

CNC-maskinering

CNC operatør:

CNC-operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer. CNC er en forkortelse for Computer Numerical Control. CNC-maskiner brukes til datastyring av bor, slipere, sveisemaskiner, fresere og lignende i mekaniske verksteder. CNC-maskiner kan også benyttes til å datastyre produksjonsmaskiner innen forskjellige typer industri.

 

En CNC-operatør bruker en datamaskin til å styre mekaniske maskiner som bearbeider materiale. Dette omfatter planlegging, programmering, produksjon og overvåking av prosessen. CNC-operatøryrket vil bli mer og mer påvirket av automatisering og autonome prosessen. Derfor må CNC-operatøren følge med den digitale utviklingen. Som CNC-operatør er det å bruke digitale hjelpemidler og lese tegninger en viktig del av arbeidet.

 

Vanlige arbeidsoppgaver for en CNC-operatør:

  • motta materialer
  • planlegge arbeidet utfra materialegenskaper, velge skjæreverktøy og skjæredata
  • simulere, optimalisere og feilsøke CNC-program
  • utføre vedlikehold av maskinene
  • delta i utvikling av nye produkter og produksjonsprosesser

 

Tilbake