Skip to content

Logistikk

Logistikkoperatør (logistikkfaget):

Som logistikkoperatør jobber du med transport av materialer, varer, gods eller passasjerer. Du skal se til at varer som bedriften mottar, lagrer, sorterer og sender ikke blir skadet og at de kommer fram til kunden til avtalt tid. Det innebærer blant annet sikring av last og planlegging, lagring og klargjøring for frakt av gods. Jobber du med transport av passasjerer må du også sørge for at passasjerene kommer fram og at det brukes har egnede transportmidler.

 

En del av arbeidet vil også innebære behandling av dokument og kundeservice. Du må følge internasjonalt regelverk og krav til dokumentasjon for å håndtere og forflytte gods eller passasjerer. Du kan også jobbe med administrasjon av logistikk, og en logistikkoperatør kan også bli kalt lagerarbeider.

 

Vanlige arbeidsoppgaver for en logistikkoperatør:

  • mottak, sortering, interntransport og utlevering av varer og gods
  • lasting og lossing med tekniske hjelpemiddel
  • bruk av elektroniske verktøy for registrering av varer og gods
  • kundebehandling
  • planlegge vareflyt og lagring
  • elektronisk dokumentbehandling og tollbehandling
  • vedlikehold og bruk av teknisk utstyr
  • spedisjon (sending eller mottak av varer og gods) og transportplanlegging
  • bruk av manuelt og automatisk utstyr til produksjon og interntransport

 

Tilbake