Skip to content

Platearbeider

Platearbeiderfaget:

Platearbeideren håndterer materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding. Dette innebærer bruk av alle typer platebearbeidingsmaskiner. Arbeidet foregår etter klart spesifiserte metoder og prosesser. Platearbeideren har også ansvar for vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr. Som platearbeider er det viktig at du har fokus på sikkerhet og følger HMS-regler.

 

Typiske arbeidsoppgaver for en platearbeider:

  • Detaljforming av tykke og tynne plater, rør og profiler
  • Sammensetting av delene til større komponenter og konstruksjoner
  • Håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
  • Bruk av alle typer platebearbeidingsmaskiner
  • Utføring av arbeidsprosesser etter angitt metode
  • Vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr

 

Tilbake