Skip to content

Produksonsteknikk

Produksjonsteknikkerfaget:

En fagoperatør i produksjonsteknikk framstiller produkter og styrer prosessene fra råmateriale til sluttprodukt i prosess-, metallurgi- og vareproduksjonsbedrifter.

 

Produksjonsteknikk brukes når maskiner framstiller produktene. Systemene har både mekaniske, elektroniske og digitale funksjoner. I dette yrket kan du også jobbe med roboter og automatisering. Arbeidsoppgavene kan variere avhengig av hvilken bedrift du jobber i.

 

Vanlige arbeidsoppgaver for en fagoperatør i produksjonsteknikk:

  • planlegge arbeid og klargjøre utstyr
  • styre og justere produksjonen
  • tilrettelegge, legge om, starte og stoppe produksjonen
  • feilsøke og feilrette maskinutrustning og styringssystemer
  • reparasjon og vedlikehold
  • bruke tegninger og annen dokumentasjon i kvalitetssikring
  • ivareta helse, miljø og sikkerhet
  • beregne materialforbruk
  • velge material, metode og måleutstyr basert på ordre

 

Du planlegger også en effektiv, lønnsom og optimal drift, og foreslår forbedringstiltak. En fagoperatør i produksjonsteknikk samarbeider med andre fagarbeidere og ingeniører om vedlikehold og optimalisering av utstyr.

 

Tilbake