Skip to content

Service- og Administrasjon

Service- og administrasjonsfaget:

Som service- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift du jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver. Det er nødvendig med gode datakunnskaper innen tekstbehandling, databaser, regneark, presentasjons- og kontorstøtteverktøy, samt kunnskap om regelverk. Dette kan variere mye fra bransje til bransje.

 

Vanlige arbeidsoppgaver for en service- og administrasjonsmedarbeider:

  • besvare epost og telefoner
  • håndtere post
  • service, kundebehandling og brukerstøtte
  • enkel saksbehandling
  • økonomi- og regnskapsarbeid
  • prosjektarbeid
  • planlegge arrangementer, kurs og konferanser
  • registrere timelister, fakturaer og lignende

 

Dette yrket har mange ulike stillingstitler. Eksempler på stillingsbetegnelser er fagarbeider, kontorarbeider, kontormedarbeider, administrasjonsmedarbeider, sekretær, advokatsekretær eller administrasjonssekretær.

 

Tilbake