Vi vet at nøkkelen til personlig vekst og mestring ligger i møte med det reelle arbeidsliv.

Velle bistår mennesker med utprøving i arbeidslivet. Vi vet at den beste erfaringen kommer gjennom praksis på en ordinær arbeidsplass. Vi har derfor alltid behov for tett samarbeid med lokalt næringsliv.

Hensikten med en arbeidspraksis er å utforske den enkeltes muligheter – og avklare hvilke områder den enkelte trenger å jobbe med for å styrke sine muligheter i arbeidslivet.

Menneskene vi møter har ofte vært en tid uten arbeid eller har lite arbeidserfaring. For enkelte tar det tid å bygge opp kapasitet, få arbeidserfaring, eller finne ut hva slags jobb man har helse til å stå i. Derfor er det viktig å finne gode arenaer ute i bedrifter, der den enkelte får mulighet til å prøve ut sin arbeidsevne i full eller gradert stilling.

  • Vi inngår en formell avtale om arbeidspraksis.
  • Velle gir tett oppfølging på arbeidsplassen gjennom hele praksisperioden.
  • Vi bistår også deg som arbeidsgiver med råd og veiledning innen HR, jobbutvikling og mulige tilrettelegginger. 

I forkant av en arbeidspraksis blir det gjort en kartlegging av den enkeltes ønsker, ressurser og behov.

På bakgrunn av dette jobber vi med å finne rett arbeidsplass til hver enkelt.